Każde dziecko jest wyjątkowe i jednakowo ważne

O nas

Publiczne Przedszkole Anglojęzyczne The Little Steps to wyjątkowe miejsce dla dzieci w wieku 2,5 do 7 lat. Program przedszkola anglojęzycznego zapewnia dzieciom holistyczną edukację poprzez doświadczenia, wycieczki, pracę w grupach i wspaniałą zabawę. A wszystko to realizowane jest pod okiem wykwalifikowanej kadry, w atmosferze ciepła, radości i szacunku dla drugiego człowieka.

Niewątpliwym atutem przedszkola jest codzienna nauka języka angielskiego w naturalny sposób. Przedszkole Anglojęzyczne The Little Steps dąży do wszechstronnego rozwoju dzieci, dostosowując działania do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.

  • 1
  • 2
  • s3

Zapytanie ofertowe na prowadzenie studiów podyplomowych

 

 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie studiów podyplomowych dla pracowników zamawiającego w następujących przedmiotach:

 

  1. Logopedia - Studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy. Ukończenie studiów dające uprawnienia do zakładania własnych gabinetów logopedycznych. Czas trwania studiów – 4 semestry.  

Liczba uczestników – 1.

  1. Terapia pedagogiczna - Studia kwalifikacyjne dające przygotowanie do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i innych terapeutycznych w ramach udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przygotowanie do pracy w szkołach specjalnych – do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. Czas trwania studiów – 3 semestry.  

Liczba uczestników – 1.

  1. Pedagogika specjalna - Kwalifikacyjne studia podyplomowe realizowane w zakresie oligofrenopedagogiki przygotowujące do pracy w szkołach specjalnych i ośrodkach specjalnych w charakterze nauczyciela i wychowawcy, nauczyciela wspomagającego w grupach i klasach integracyjnych. Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne w formie wykładów i konwersatoriów oraz zajęcia praktyczne w placówkach kształcenia specjalnego. Czas trwania studiów – 3 semestry. 

Liczba uczestników – 2.

  1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Studia kwalifikacyjne dające przygotowanie do pracy w charakterze pedagoga specjalnego, terapeuty w placówkach organizujących wczesne wspomaganie typu przedszkola, szkoły podstawowe ( w tym specjalne). Czas trwania studiów – 3 semestry.

Liczba uczestników – 3.

Treść zapytania do pobrania - zapytanie ofertowe.

Dane teleadresowe   |  tel. 505 033 405