Program

Publiczne Przedszkole Anglojęzyczne The Little Steps realizuje polską podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzenie MEN.

Dodatkowo w pracy z dziećmi przedszkole anglojęzyczne wykorzystuje różne elementy sprawdzonych metod m.in.: IMMERSJI JĘZYKOWEJ I CLIL, RUCH ROZWIJAJĄCY WERONIKI SHERBORNE, NVC, PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI, ZAJĘCIA SENSOPLASTYCZNE I SENSORYCZNE, METODA PROJEKTU.

W roku szkolnym 2018/2019 Publiczne Przedszkole Anglojęzyczne The Little Steps korzysta z następujących programów nauczania:

- Olek i Ada; Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska; MAC; 2018 r.

 - Plac zabaw - komplet materiałów dla 5 i 6latków;  WSiP; 2018 r.

 - My First English Adventure; Mady Musiol, Magaly Villarroel; Pesrson; 2016 r.

 - Olek i Ada I love Boo; wyprawka dla przedszkolaka; MAC; 2018 r.

Dodatkowo w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej Nauczyciele pracują w oparciu o autorskie programy edukacyjne dostosowane do możliwości danej grupy oraz indywidulanych potrzeb Dzieci, systematycznie uwzględniając pracę z Dzieckiem z problemami rozwojowymi i dzieckiem zdolnym.

Zajęcia programowe w przedszkolu anglojęzycznym realizowane są w ramach projektów edukacyjnych opracowanych przez kadrę pedagogiczną z uwzględnieniem treści wynikających z podstawy programowej. Nauka polega na eksperymentowaniu i ciągłym odkrywaniu świata poprzez warsztatowy charakter zajęć, liczne wycieczki, spotkania z niezwykłymi ludźmi, zabawy, czy przedstawienia. 

Starannie przygotowany program i odpowiednia metodyka pracy, stawia przed dziećmi ciągłe wyzwania, dając im szansę na poszukiwanie własnych rozwiązań, wyciąganie wniosków i naukę krytycznego myślenia. 
Różnorodność form pracy, fachowa opieka, ciepła i miła atmosfera - to wszystko sprawia, że pobyt w Przedszkolu Anglojęzycznym The Little Steps staje się dla dziecka niezwykłą przygodą.

W naszych przedszkolach zapewniona jest bezpłatna opieka psychologiczna.

Dzieci mają także możliwość uczestnictwa raz w tygodniu w bezpłatnych zajęciach z gimnastyki korekcyjnej prowadzonej przez wykwalifikowanego instruktora.

Nasi Nauczyciele są przygotowani do niesienia pomocy i wsparcia dla dzieci z trudnościami dzięki dodatkowym kwalifikacjom w zakresie m.in. terapii ręki, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, logopedii, terapii pedagogicznej. 

W przedszkolu przy ul. Fałęckiej funkcjonuje sala integracji sensorycznej wyposażona w specjalistyczny sprzęt to terapii SI.

Przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną SENSOLAB. 

 

Dane teleadresowe   |  ul. Fałęcka 39, 30 - 441 Kraków
ul. Cechowa 48, 30-614 Kraków