Program

Publiczne Przedszkole Anglojęzyczne The Little Steps realizuje polską podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzenie MEN.

Dodatkowo w pracy z dziećmi przedszkole anglojęzyczne wykorzystuje różne elementy sprawdzonych metod m.in.: IMMERSJI JĘZYKOWEJ I CLIL, RUCH ROZWIJAJĄCY WERONIKI SHERBORNE, NVC, PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI, ZAJĘCIA SENSOPLASTYCZNE I SENSORYCZNE, METODA PROJEKTU.

W roku szkolnym 2020/2021 Publiczne Przedszkole Anglojęzyczne The Little Steps korzysta z następujących programów nauczania:

Plac zabaw - komplet materiałów dla 5 i 6latków;  WSiP; 2018 r.

- Razem uczymy się- komplet materiałów dla 5 i 6latków, Podręcznikarnia, 2018 r.

My First English Adventure; Mady Musiol, Magaly Villarroel; Pesrson; 2016 r.

Olek i Ada I love Boo; wyprawka dla przedszkolaka; MAC; 2018 r.

Dodatkowo w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej Nauczyciele pracują w oparciu o autorskie programy edukacyjne dostosowane do możliwości danej grupy oraz indywidulanych potrzeb Dzieci, systematycznie uwzględniając pracę z Dzieckiem z problemami rozwojowymi i dzieckiem zdolnym.

Zajęcia programowe w przedszkolu anglojęzycznym realizowane są w ramach projektów edukacyjnych opracowanych przez kadrę pedagogiczną z uwzględnieniem treści wynikających z podstawy programowej. Nauka polega na eksperymentowaniu i ciągłym odkrywaniu świata poprzez warsztatowy charakter zajęć, liczne wycieczki, spotkania z niezwykłymi ludźmi, zabawy, czy przedstawienia. 

Starannie przygotowany program i odpowiednia metodyka pracy, stawia przed dziećmi ciągłe wyzwania, dając im szansę na poszukiwanie własnych rozwiązań, wyciąganie wniosków i naukę krytycznego myślenia. 
Różnorodność form pracy, fachowa opieka, ciepła i miła atmosfera - to wszystko sprawia, że pobyt w Przedszkolu Anglojęzycznym The Little Steps staje się dla dziecka niezwykłą przygodą.

Dzieci mają także możliwość uczestnictwa raz w tygodniu w bezpłatnych zajęciach z gimnastyki korekcyjnej prowadzonej przez wykwalifikowanego instruktora.

Nasi Nauczyciele są przygotowani do niesienia pomocy i wsparcia dla dzieci z trudnościami dzięki dodatkowym kwalifikacjom w zakresie m.in. terapii ręki, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, logopedii, terapii pedagogicznej. 

W przedszkolu przy ul. Fałęckiej funkcjonuje sala integracji sensorycznej wyposażona w specjalistyczny sprzęt to terapii SI.

Przedszkole współpracuje ze specjalistami jak logopeda, psycholog i terapeuta

 

Dane teleadresowe   |  tel. 505 033 405