Każde dziecko jest wyjątkowe i jednakowo ważne

O nas

Publiczne Przedszkole Anglojęzyczne The Little Steps to wyjątkowe miejsce dla dzieci w wieku 2,5 do 7 lat. Program przedszkola anglojęzycznego zapewnia dzieciom holistyczną edukację poprzez doświadczenia, wycieczki, pracę w grupach i wspaniałą zabawę. A wszystko to realizowane jest pod okiem wykwalifikowanej kadry, w atmosferze ciepła, radości i szacunku dla drugiego człowieka.

Niewątpliwym atutem przedszkola jest codzienna nauka języka angielskiego w naturalny sposób. Przedszkole Anglojęzyczne The Little Steps dąży do wszechstronnego rozwoju dzieci, dostosowując działania do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.

  • 1
  • 2
  • s3

Każde dziecko jest wyjątkowe i jednakowo ważne" - projekt finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

kolor RPO

10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT dla typów projektów:

A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,

B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.

Tytuł projektu: „Każde dziecko jest wyjątkowe i jednakowo ważne”

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 – 31.08.2018

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 1 725 696,92 PLN

Wartość dofinansowania: 1 466 842,38 PLN

Celem projektu jest utworzenie nowych 50 miejsc edukacji przedszkolnej (w tym min. 6 dla dzieci niepełnosprawnych) oraz rozszerzenie oferty dodatkowej 3 oddziałów na terenie gminy Kraków. W wyniku realizacji działań projektowych na ul. Polonijnej powstaną 2 dodatkowe grupy. Jednocześnie 3 oddziały zostaną dostosowane do przyjmowania dzieci z niepełnosprawnościami, między innymi przez przygotowanie sal specjalistycznych, zakup materiałów edukacyjnych oraz przygotowanie kadry poprzez uzyskanie kwalifikacji.

Do pobrania:

- regulamin rekrutacji

- formularz zgłoszeniowy

- oświadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy Kraków

- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

oświadczenie dotyczące danych osobowych

- deklaracja uczestnictwa

Dane teleadresowe   |  tel. 505 033 405