Każde dziecko jest wyjątkowe i jednakowo ważne

O nas

Publiczne Przedszkole Anglojęzyczne The Little Steps to wyjątkowe miejsce dla dzieci w wieku 2,5 do 7 lat. Program przedszkola anglojęzycznego zapewnia dzieciom holistyczną edukację poprzez doświadczenia, wycieczki, pracę w grupach i wspaniałą zabawę. A wszystko to realizowane jest pod okiem wykwalifikowanej kadry, w atmosferze ciepła, radości i szacunku dla drugiego człowieka.

Niewątpliwym atutem przedszkola jest codzienna nauka języka angielskiego w naturalny sposób. Przedszkole Anglojęzyczne The Little Steps dąży do wszechstronnego rozwoju dzieci, dostosowując działania do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.

  • 1
  • 2
  • s3

Rekrutacja w ramach projektu "Każde dziecko jest wyjątkowe i jednakowo ważne"

kolor RPO

Zapraszamy do udziału w projekcie pt.  „Każde dziecko jest wyjątkowe i jednakowo ważne”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W ramach projektu do przedszkola zostanie przyjętych 50 dzieci (w tym 6 z niepełnosprawnością). Dzieci będą nieodpłatnie korzystać z 5 – godzinnego programu nauczania, dodatkowych zajęć takich jak konsultacje logopedyczne, psychologiczne oraz terapeutyczne (dla dzieci skierowanych ujawniających nieprawidłowości rozwoju i zachowania).

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

regulamin rekrutacji

formularz zgłoszeniowy

oświadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy Kraków

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

oświadczenie dotyczące danych osobowych

deklaracja uczestnictwa

Dane teleadresowe   |  tel. 505 033 405